Man står i en skog omringad av rosa rök
man ståendes i skog omringad av gul rök